MƏHSULLARIMIZ

BrownCoir şirkəti bütün dünyada əkinçilik sahəsi üçün üzvi xammaldan alınan materiala əsaslanmış yüksək keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsulu istehsal edir və təchiz edir.

Bizdən əldə edə bilərsiniz:

Hind qozu torpağı (Hind qozu torpağı, tərkibində Hind qozu lifi olan torpaq);

Hindqozu qatları və ya plitələri;

Hindqozu briketləri;

Hindqozu lifindən budaq ətrafı dairəsi (fərdi sifariş qismində);

Hindqozu diskləri;

Hindqozu kubikləri;

Hindqozu blokları.

BrownSilver, Bronze, Diamond və Platinum məhsulları hidroponikadan hazırlanmış keyfiyyətli substratdır. Məhsulumuzun üzvi əsası – hind qozunun emalından və onun ləpəsinin çıxarılmasından sonra əldə olunan hind qozu qabığıdır. Hind qozunun qabığının emal olunmuş, qurudulmuş və pressdən keçirilmiş qalıqları qapalı torpaqda bitkiçilik sənayesi üçün məhsulun hazırlanmasında istifadə olunur.

MƏHSULLARIMIZ

Məhsullarımızın növləri

Universal Faster Bag


Universal Faster Bag

Universal “Faster kisəsi” xüsusi olaraq meyvə ağacları üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin, həmçinin, dünyada kannabis istehsalçıları arasında çətənənin (kənafın) becərdilməsi üçün ən çox tələbata malik olan organik kisələrdən birinə çevrilir.

DAHA ƏTRAFLI

Universal Disc


Universal Disc

Universal Disk – səhləb çiçəyi, herber, qızılgül və sair kimi çiçəklərin inkişaf etdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş yeni vasitədir. Optimal məsaməliyin və su təminatının əldə olunması məqsədi ilə bu mürəkkəb məhsul xüsusi olaraq çeşidlərə ayrılmış, yuyulmuş, aşağı EK səviyyəsinə və tələb olunan pH səviyyəsinə malik olan materialdan hazırlanmışdır.

DAHA ƏTRAFLI

GROW CUBES KUBİKLƏRİ


post Image

BrownGrow şirkətinin istehsalı olan GrowCubes kubikləri yeni və cvan bitkilərin artırılması üçün xüsusi olaraq istehsal olunur. Təbii materiallardan hazırlanan rahat torpaq qatı suyn maksimal şəkildə saxlanılmasını və mükəmməl aerasiyanı təmin edərək, cavan bitkilərin kök sistemini dəstəkləyir.

DAHA ƏTRAFLI

BRONZEPLİTƏLƏRİ


post Image

Giləmeyvə istehsalı sahəsinin inkişaf etməkdə olduğu dünya bazarı üçün tərəfimizdən çiyələk və digər giləmeyvələr üçün maksimal artım imkanını və yüksək məhsuldarlığı təmin edən hind qozu mühitlərini istehsal ediirk. Giləmeyvə bitkiləri hind qozu lifindən yaxşı drenaj edilən mühitdəinkişaf edirlər. Tərəfimizdən xüsusi hazırlanmış hind qozu qatışığından BrownGrowBronzeGrowBags plitələri – istifadəyə hazır, yaxşı drenaj xüsusiyyətlərini təmin edən və bitkilərin əkilməsi üçün artıq hazır yerlərlə təchiz olunmuş məhsuldur. Bizim yüksək keyfiyyətli hind qozu əsasımız köklərin asanlıqla inkişaf etməsinə, suyun və qidalandırıcı maddələrin saxlanılmasına yardım edir.

DAHA ƏTRAFLI

SILVERPLİTƏLƏRİ


post Image

Xiyar, badımcan və bibər kimi tərəvəzlərin bütün dünyada məşhur olan istixana üsulu ilə becərdilməsi üçün tərəfimizdən bu bitkilərçün ən əlverişli qidalandırıcı mühiti təmin edən plitələr yaradılmışdır. BrownGrowSilver plitələri ən sabit pH səviyyəsini, aşağı EP, yüksək məsaməliyi və mükəmməl drenaj imkanlarını təmin edir. Əvvəlcədən hazırlanmış damcısalan qurğular, drenaj kəsikləri və bitkilər üçün yerlər BrownGrowSilver plitələrini ideal həll yoluna çevirir.

DAHA ƏTRAFLI

GOLD PLİTƏLƏRİ


post Image

BrownGrowGold plitələri — bitkilərinizin incə kök sistemi üçün sabitliyi və müdafiəni təmin edən hazır mühitdir və qidalandırıcı maddələrlə təmin olunmaq üçün zəruri şəraiti yaradır. Biz əvəlcədən bitkilər*, damcısalanlar* üçün yerləri və drenaj kəsiklərini* hazır etmişik. Plitələr hind qozu torfunun və çipsilərinin qatışığından (hind qozu yonqarı)hazırlanmışdır. Son onilliklər ərzində alimlər komandamız xüsusilə parnik bitkiləri, məsələn, tomatlar üçün artım mühitini yaratmaq üçün çoxsaylı testləri həyata keçirmişdir.

DAHA ƏTRAFLI

DIAMOND PLİTƏLƏRİ


post Image

BrownGrowDiamond sizin tərəvəzləriniz, çiçəkləriniz və ya giləmeyvə bitkiləriniz üçün 100% emal olunan üzvi plitələri təklif edir. Xırdalanmış hind qozu qabığından hazırlanmış altlığımız uzun illər boyu həyata keçirilən tədqiqatlar və testlər nəticəsində hazırlanmış əla mühitdir , bitkilərinizin incə kök sistemini qoruyur, onların artımına və yüksək məhsuldarlığına yardım edir.

DAHA ƏTRAFLI

PLATINUM PLİTƏLƏRİ


post Image

BrownGrowPlatinum —maksimal artımı təmin etmək istəyirsinizsə, bu, sizin üçün ideal həlldir. Tam zənginləşdirmə zamanı 40% hava saxlama qabiliyyəti ilə əmin ola bilərsiz ki, sizin tərəvəzləriniz, çiçəkləriniz və giləmeyvələriniz kök sistemini qidalandıran və dəstəkləyən, balanslaşdırılmış pH səviyyəsinə və aşağı EP-yə malik olan, tərkibində patogenlər olmayan bu mühitdə mükəmməl inkişaf edəcək. Xüsusi olaraq xırdalanmış hind qozu çipslərindən və superyuyulmuş hind qozu liflərindən hazırlanan BrownGrowPlatinum plitəsi kökləri bütün səth boyu müntəzəm şəkildə paylaşdırır və bitki üçün təhlükəsiz mühitdə artım şəraitini təmin edir.

DAHA ƏTRAFLI

HİND QOZU LİFİNDƏN BLOKLAR


post Image

Böyüdülmüş həcm: 70 + litr
Qablaşdırma: Qablaşdırmasız; altlıqlarda
Ölçüləri: 30 sm x 30 sm x 14 sm
Çəki: 5 kq
Elektrik keçiriciliyi (mSm/sm) daha az 0.5 (1-5 qatışıq)
Rütubət 20%- dən artıq olmayaraq

Order Now

BRİKETLƏR


post Image

Böyüdülmüş həcm: 9-10 litr
Qablaşdırma: Fərdi və ya qablaşdırmasız
Ölçüləri: 20 sm x 10 sm x 5 sm
Çəki: 650 q
Elektrik keçiriciliyi (mSm/sm) daha az 0.5 (1-5 qatışıq)
Rütubət 20%- dən artıq olmayaraq

SİFARİŞ ET

GERBERA DİSKLƏRİ


post Image

100 % təbii üzvi mühit
Vaxtınıza və əmək sərfiyatınıza qənaət edir, istehsalçının vəsaitlərini qoruyur.
“Diskin” forması sayəsində daşıma və istifadə rahatlığı
Yaxşı absorbsiya qabiliyyəti və su artığının drenajı.

SİFARİŞ ET